Cây mít

5.000.000₫

Cây sung

22.000.000₫

Cây me

10.000.000₫

Cây xoài

3.500.000₫

Cây khế

12.000.000₫

Cây bưởi

12.000.000₫

Cây vú sữa

25.000.000₫