Cây cọ dầu

20.000.000₫

Cây kè nhật(cây cọ quạt)

2.000.000₫

Cây cau đuôi chồn

5.000.000₫

Cây vạn niên tùng(tùng la hán)

25.000.000₫

Cây Bồ Đề

15.000.000₫

Cây chà là

15.000.000₫

Cây kè bạc

25.000.000₫

Cây cau đuôi chồn

5.000.000₫

Cây đào tiên

12.000.000₫

Cây thiên tuế

12.000.000₫

Cây mai chiếu thuỷ

15.000.000₫

Cây hoa giấy

2.000.000₫