Lưỡi hổ-bán-chậu men sứ
- 18%

Lưỡi hổ-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫
Hồng môn-bán-chậu men sứ
- 12%

Hồng môn-bán-chậu men sứ

220.000₫
250.000₫
Cây vạn niên tùng-bán-chậu men sứ
- 14%

Cây vạn niên tùng-bán-chậu men sứ

190.000₫
220.000₫
Trầu bà kim cương-bán-chậu men sứ
- 18%

Trầu bà kim cương-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫
Vạn lộc lá đỏ-bán-chậu men sứ
- 12%

Vạn lộc lá đỏ-bán-chậu men sứ

220.000₫
250.000₫
Hạnh phúc-bán-chậu men sứ
- 12%

Hạnh phúc-bán-chậu men sứ

220.000₫
250.000₫
Ngũ gia bì-bán-chậu men sứ
- 18%

Ngũ gia bì-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫
Cây Si-bán-chậu đất nung kiểu
- 18%

Cây Si-bán-chậu đất nung kiểu

180.000₫
220.000₫
Cây thịnh vượng-bán-chậu men sứ
- 18%

Cây thịnh vượng-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫
Trúc phú quý-bán-chậu men sứ
- 18%

Trúc phú quý-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫
Môn Quan Âm-bán-chậu men sứ
- 18%

Môn Quan Âm-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫
Đuôi công-bán-chậu men sứ
- 18%

Đuôi công-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫