Cây hạnh phúc-bán-chậu men sứ
- 25%

Cây hạnh phúc-bán-chậu men sứ

1.800.000₫
2.400.000₫
Phát tài gốc-bán-chậu men sứ
- 17%

Phát tài gốc-bán-chậu men sứ

2.500.000₫
3.000.000₫
Kim ngân-bán-chậu men sứ
- 50%

Kim ngân-bán-chậu men sứ

1.100.000₫
2.200.000₫
Monstera-bán-chậu men sứ
- 50%

Monstera-bán-chậu men sứ

900.000₫
1.800.000₫
Trúc bách hợp-bán-chậu men sứ
- 50%

Trúc bách hợp-bán-chậu men sứ

780.000₫
1.560.000₫
Cau vàng-bán-chậu men sứ
- 50%

Cau vàng-bán-chậu men sứ

780.000₫
1.560.000₫
Bàng singapore-bán-chậu men sứ
- 50%

Bàng singapore-bán-chậu men sứ

680.000₫
1.360.000₫
Phát tài khúc-bán-chậu men sứ
- 50%

Phát tài khúc-bán-chậu men sứ

680.000₫
1.360.000₫
Đại phú-bán-chậu men sứ
- 50%

Đại phú-bán-chậu men sứ

650.000₫
1.300.000₫
Lưỡi hổ-bán-chậu men sứ
- 50%

Lưỡi hổ-bán-chậu men sứ

540.000₫
1.080.000₫
Trầu bà đế vương-bán-chậu men sứ
- 50%

Trầu bà đế vương-bán-chậu men sứ

680.000₫
1.360.000₫
Cau haiwai-bán-chậu men sứ
- 50%

Cau haiwai-bán-chậu men sứ

780.000₫
1.560.000₫