Hồng môn-cho thuê

80.000₫

Cau tiểu trâm-cho thuê

35.000₫

Đế vương-cho thuê

35.000₫

Thường xuân-cho thuê

35.000₫

Kim ngân- cho thuê

80.000₫

Hồng môn-cho thuê

80.000₫

Lan ý-cho thuê

80.000₫

Vạn lộc-cho thuê

35.000₫

Cọ ta-cho thuê

35.000₫

Lan chi-cho thuê

35.000₫

Đuôi công-cho thuê

35.000₫

Ngũ gia bì-cho thuê

35.000₫