Monstera-bán-chậu men sứ
- 50%

Monstera-bán-chậu men sứ

900.000₫
1.800.000₫

Hồng môn-cho thuê

80.000₫

Đại phú-cho thuê

150.000₫

Phát tài khúc-cho thuê

150.000₫

Phát tài núi-cho thuê

160.000₫

Bàng singapore-cho thuê

160.000₫

Cau vàng-cho thuê

180.000₫

Trúc bách hợp-cho thuê

190.000₫

Trầu bà cột-cho thuê

190.000₫

Trầu bà quí phi-cho thuê

220.000₫

Kim ngân-cho thuê

250.000₫